Kistérségi

Szociális

KERESÉS
 
 
   

Szolgálat

» FŐOLDAL
» RÓLUNK
» SZOLGÁLTATÁSOK
» KAPCSOLAT
» NYITVA TARTÁS
» LETÖLTÉSEK
» HÍREK
 

2015.04.23. 15:14

Álláspályázat - Gyermekjóléti Szolgálat


Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda 
Gyermekjóléti Szolgálat

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.11.16. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Szent László utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátása az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A feladatkörbe tartozik a gyermekek családban történő nevelkedésének és visszahelyezésének segítése a szociális munka eszközeit alkalmazva Részt vesz a kapcsolattartási ügyelet munkájában a Szakmai Vezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Főiskola, A mindenkor hatályos 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően,

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

- Empátia és problémamegoldó készség, Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

       Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, büntetlen előéletet igazoló okirat (vagy megkérését igazoló dokumentum). Írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az 1997. évi XXXI. tv. 15.§. (8) bekezdése szerint meghatározott kizáró ok.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné Móré Mária vagy Zám Zsuzsanna nyújt, a 45/415-085 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

     Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2015.I. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Beérkezett érvényes pályázat esetén a Pályázó személyes meghallgatása bizottság előtt történik. A bizottság tagjai: Inézményvezető, Intézményvezető helyettes, Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője, Fenntartó hivatalos képviselője.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-  www.kisvarda.hu - 2015. április 20.

-  Kistérségi Szociális Szolgálat, 4600 Kisvárda, Szent L. u. 54. - 2015. április 20.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 19.

2015.04.27. 07:57

Álláspályázat - szociális gondozó munkakörre


Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Szociális Szolgálat
Idősek, demens betegek nappali ellátása

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Hármas út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek és demens személyek nappali ellátása az 1993. évi III. tv. és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. A feladatkörbe tartozik a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős, demens személyek napközbeni gondozása, segítségnyújtás a szociális munka eszközeit alkalmazva.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-        Középiskola/gimnázium, A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.1. pontban foglaltaknak megfelelően.,

-         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         szociális szférában szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmány másolata, bűntetlen előéletet igazoló okirat (vagy megkérését igazoló dokumentum). Írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Ajánlás a szakmai tapasztalat igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné Móré Mária/Zám Zsuzsanna nyújt, a 45/415-085 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76-4/2015.I. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-         www.kisvarda.hu - 2015. április 27.

-         www.kozigallas.gov.hu - 2015. április 27.

-         Kistérségi Szociális Szolgálat, 4600 Kisvárda, Szent L. u. 54. - 2015. április 27.

2015.04.27. 07:58

Cím

Álláspályázat - Vezető gondozó munkakörre


Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Szociális Szolgálat
Házi segítségnyújtás

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Szent László utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. tv. és az 1/2000. SZCSM rendeletben foglaltak szerint a házi segítségnyújtás tevékenység szervezése, szakmai irányítása, a házi segítségnyújtás által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, az állami normatív támogatás igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-     Főiskola, A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség és szakképesítés az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 3 pontjában foglalt felsőfokú szakképesítésnek megfelelően,

-      magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         szociális és egészségügyi alapvégzettség együttes megléte,

-         házi segítsgényújtásban, egészségügyi ellátásban, gerontológiában szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-         gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-      Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettésget igazoló okmány másolata, bűntetlen előéletet igazoló okmány (vagy megkérését igazoló dokumentum). Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Ajánlás a szakmai tapasztalat igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné Móré Mária / Zám Zsuzsanna nyújt, a 45/415-085 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Szociális Szolgálat - Kisvárda címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76-5/2015.I. , valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Beérkezett érvényes pályázat esetén a Pályázó személyes meghallgatása bizottság előtt történik. A bizottság tagjai: Intézményvezető, Intézményvezető helyettes, Házi segítségnyújtás Szakmai vezetője, Fenntartó hivatalos képviselője.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        www.kisvarda.hu - 2015. április 27.

-        Kistérségi Szociális Szolgálat, 4600 Kisvárda, Szent L. u. 54. - 2015. április 27.

-    www.kozigallas.gov.hu - 2015. április 27. 
  SZÍVESSÉGI BANK  
   

Szívességet ajánl:

- Kerti munka (2)
- Fűnyírás (2)
- Idősek segítése (2)
- Jóslás (1)
összes megjelenítése

Szívességet keres:

Festés (1)
Adomány/Ajándék (1)
összes megjelenítése
   
   
belépés a szívességi bankba
   
 

  LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT  
   

A chat szobába belépve igénybe veheti lelkisegély-szolgálatunkat amely hétfő-csütörtök 9 - 15 óra, péntek: 9-12 óra között működik. Az Ön által küldött információkat kizárólag munkatársaink látják. Kérjük, amennyiben szüksége van segítségünkre, éljen a lehetőséggel, és keressen minket bizalommal!

   
   
Segítségre van szükségem!
   
 
 


Főoldal | Adatvédelem | Általános Használati Feltételek | Impresszum | Kapcsolat
Kistérségi Szociális Szolgálat © 2013

   
 

Kistérségi Szociális Szolgálat

» E-mail: szocialisszolg@vipmail.hu
» Tel: +36 45 415-085
» Cím: 4600 Kisvárda,
Szent László út 54